vrh C

born on 19.6. 2012
 datum narozenÝ: 19.6.2012

 

   PRA rcd3 - Clear

   PRA rcd3 - Clear

Prcd - PRA - Clear by parentage  Prcd - PRA - Clear by parentage

patela free 0/0

patela free 0/0

    PLL - clear by parentage

  PLL - clear by parentage

Ch.Pegas z JasnÚ hvýzdy

Ch.Tina z JasnÚ hvýzdy

Puppies Pedigree

           

Carmen z JasnÚ hvýzdy PP female

 

Caesar z JasnÚ hvýzdy HL male

 

Comtess z JasnÚ hvýzdy PP female

 

 

VIDEO: