LITTER  "Z"

born on 27.7.2011

   PRA rcd3 - Clear

   PRA rcd3 - Clear

Prcd - PRA - Clear   Prcd - PRA - Clear by parentage

patela free 0/0

patela free 0/0

    PLL - clear

  PLL - clear by parentage

Ch.Timmy z JasnÚ hvýzdy

Ch.Sandra z JasnÚ hvýzdy

Puppies Pedigree

prcd - PRA - CLEAR by parentage

PLL CLEAR by parentage

 

Zeus z JasnÚ hvýzdy

 

Zirkon z JasnÚ hvýzdy

 

Zippo z JasnÚ hvýzdy